Buurten rondom Schingen

Ontdek wat men gemiddelde per wijk verdient! Selecteer één van onderstaande wijken om een indruk te krijgen van bevolkingssamenstelling, zoals de verdeling mannen vs. vrouwen en leeftijd gegevens. Van Schingen zijn ook buurtgegevens beschikbaar zoals gemiddelde prijs van de koopwoningen en de verhouding huur- en koopwoningen rondom Schingen.


Schingen - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Peins - Gemeente Franekeradeel

Peins - Gemeente Franekeradeel

Zweins - Gemeente Franekeradeel

Slappeterp - Gemeente Menaldumadeel

Dronrijp - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Dronrijp - Gemeente Menaldumadeel

Schalsum - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Ried - Gemeente Franekeradeel

Ried - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Menaldum - Gemeente Menaldumadeel

Menaldum - Gemeente Menaldumadeel

Boer - Gemeente Franekeradeel

Wjelsryp - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Wjelsryp - Gemeente Littenseradiel

Schalsumerplan en Arkens - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Berlikum - Gemeente Menaldumadeel

Baaium - Gemeente Littenseradiel

Watertoren, Bloemketerp en Zevenhuizen - Gemeente Franekeradeel

Hamburgerrak en Het Want - Gemeente Franekeradeel

Stationsbuurt, Oostelijk en zuidelijk industrieterrein - Gemeente Franekeradeel

Berlikum - Gemeente Menaldumadeel

Dongjum - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Minnertsga - Gemeente het Bildt

Professorenbuurt - Gemeente Franekeradeel

Franeker Binnenstad - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Dongjum - Gemeente Franekeradeel

Wier - Gemeente Menaldumadeel

Hns - Gemeente Littenseradiel

Hûns - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Beetgum - Gemeente Menaldumadeel

Minnertsga - Gemeente het Bildt

Winsum - Gemeente Littenseradiel

C. van Saarloosstraat en omgeving - Gemeente Franekeradeel

Franeker-Zuid - Gemeente Franekeradeel

Vliet, Tuinen en Frisia - Gemeente Franekeradeel

Kaatsersbuurt - Gemeente Franekeradeel

't War, Witzens en Groot Lankum - Gemeente Franekeradeel

Beetgum - Gemeente Menaldumadeel

Firdgum - Gemeente Franekeradeel

Tzum - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Tzummarum - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Winsum - Gemeente Littenseradiel

Tzummarum - Gemeente Franekeradeel

Blessum - Gemeente Menaldumadeel

Klooster-Lidlum - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Tzum - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Marssum - Gemeente Menaldumadeel

Spannum - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Franeker - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Hilaard - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Deinum - Gemeente Menaldumadeel

Engelum - Gemeente Menaldumadeel

Leons - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Spannum - Gemeente Littenseradiel

Deinum - Gemeente Menaldumadeel

Marssum - Gemeente Menaldumadeel

Industriegebied West en bedrijventerrein Kie - Gemeente Franekeradeel

Hilaard - Gemeente Littenseradiel

Hitzum - Gemeente Franekeradeel

Beetgumermolen - Gemeente Menaldumadeel

Baard - Gemeente Littenseradiel

Easterlittens - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Hitzum - Gemeente Franekeradeel

Sint Jacobiparochie - Gemeente het Bildt

Verspreide huizen Boksum - Gemeente Menaldumadeel

Boksum - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Easterlittens - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Herbaijum - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Beetgumermolen - Gemeente Menaldumadeel

Herbaijum - Gemeente Franekeradeel

Sint Annaparochie - Gemeente het Bildt

Iens - Gemeente Littenseradiel

Jorwert - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Sint Jacobiparochie - Gemeente het Bildt

Businesspark Leeuwarden - Gemeente Leeuwarden

Oude Bildtdijk Sint Jacobiparochie - Gemeente het Bildt

Verspreide huizen Kbaard - Gemeente Littenseradiel

Newton - Gemeente Leeuwarden

Verspreide huizen Jorwert - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Achlum - Gemeente Franekeradeel

Jellum - Gemeente Littenseradiel

Hinnaard - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Kûbaard - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Lollum - Gemeente Wnseradiel

Kûbaard - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Vrouwenparochie - Gemeente het Bildt

Buitengebied Noordwest - Gemeente Leeuwarden

Bears - Gemeente Littenseradiel

Kbaard - Gemeente Littenseradiel

Toekomstig bedrijventerrein - Gemeente Leeuwarden

Zwette-Schenkenschans - Gemeente Leeuwarden

Westeinde - Gemeente Leeuwarden

Lollum - Gemeente Wnseradiel

Lollum - Gemeente Wûnseradiel

Lollum - Gemeente W�nseradiel

Verspreide huizen Lollum - Gemeente W�nseradiel

Verspreide huizen Lollum - Gemeente Wûnseradiel

Verspreide huizen Cornjum - Gemeente Leeuwarderadeel

Weidum - Gemeente Littenseradiel

De gegevens zijn ter beschikking gesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Schingen | 112 alarmeringen Schingen | Goedkoop Tanken in Schingen | Supermarkten in Schingen | Weerbericht Schingen