Schingen | straatinfo

kinderopvang in Schingen

Als u meer informatie wilt over een gastouder opvang, gastouderburo of een kinderdagverblijf, bekijk dan de website van het betreffende bedrijf. Overdag werken? Breng uw kind onder tijdens kantoortijd via gastouderbureau of een ander kinderdagverblijf in Schingen. Vind hier online kinder opvang in Schingen.

kinderopvang in of in de buurt van Schingen:

Stichting Welzijn Middelsee

Patriis 16
9035DL Dronrijp
telefoon: 0517-231572


Franch & Free

De Foarke 21
9036NS Menaldum
telefoon: 0518-840907


Franch & Free

Stelpdyk 1
8831KM Winsum
telefoon: 0517-342249


Christelijk Gastouderburo Benjamin

Buterhoeke 26
9041AC Berlikum
telefoon: 0518-461384


Satellite Partner in Klein Schalige Kin

Earnseker 5
9036MK Menaldum
telefoon: 0518-451951


Kinderopvang Okidoki

Mulseleane 13
9041CX Berlikum
telefoon: 0518-461889
fax: 0518-461089


Franch & Free

Dominee van Eijck van Heslingastraat 2
9041EH Berlikum
telefoon: 0518-462487


Viaviela

Buorren 69
9041AZ Berlikum
telefoon: 0518-462190


Franch & Free

Sint Japiksdyk 2
8831ZN Winsum
telefoon: 0517-341331


Viaviela

Buorren 78
9041BD Berlikum
telefoon: 0518-461443


Franch & Free

Sulverstrjitte 7-a
8831ZL Winsum
telefoon: 0517-341854


Franch & Free

Schalsumerweg 67
8802XE Franeker
telefoon: 0517-395087


Franch & F. Ree

Twibak 14
9041ES Berlikum
telefoon: 0518-462238


Fleur T.H.O.N. Franch & Free

Fedde Schurerstrjitte 1
8802ZV Franeker
telefoon: 0517-395555


Het "Hanenkampje"

Tsjerkebuorren 27
8843KD Spannum
telefoon: 0517-341700


Franch & Free

Dekemastraat 24
8804RA Tzum
telefoon: 0517-452657


Jitske´S Kinderopvang

Gijsbert van Swietenstraat 30
9079LW Sint Jacobiparochie
telefoon: 0518-491096


Franch & Fre E.

Voorstraat 37
8804NE Tzum
telefoon: 0517-452442


Peuterspeelzaal 't Krobbehûs

Godsacker 15
8801LM Franeker
telefoon: 0517-395080


Franch & Free

Klipper 71
8802NK Franeker
telefoon: 0517-395631


Kinderdagverblijf "Bloemfontein"

Zilverstraat 35
8801KB Franeker
telefoon: 0517-391790


Stichting Kinderopvang Noordwest Friesland

Zilverstraat 36-1/EVERD
8801KC Franeker
telefoon: 0517-380685
fax: 0517-380688


Stichting Peuterspeelzalen Franekeradeel

Heerengracht 9
8801MC Franeker
telefoon: 0517-383855
fax: 0517-383666


Heemhuys De Paddestoel

Jhr A F de Savornin Lohmanstraat 10
8802RH Franeker
telefoon: 0517-392941


Franch & Free

De Keeg 7
9076CJ Sint Annaparochie
telefoon: 0518-411726


Franch & Free

J M L T Calspad 17
8802SB Franeker
telefoon: 0517-396201


Franch & Free

Grietmansstraat 50
9076BD Sint Annaparochie
telefoon: 0518-401119


it Utfanhúske

Van Sminialeane 8
8731BE Wommels
telefoon: 0515-332671


Kinderopvang Wommels

't Bosk 26
8731BM Wommels
telefoon: 0251-315000


Franch & Free

Skilplein 29
8734GW Easterein
telefoon: 0515-332636


Franch & Free

't Heechhiem 7
8734GS Easterein
telefoon: 0515-332743


Franch & Free

Hofsleane 6
8734HN Easterein
telefoon: 0515-332755


Alberdina

Pypsterhof 43
9033XL Deinum
telefoon: 058-2541539


Franch & Free

Uniastrjitte 17
9034GW Marssum
telefoon: 058-2542510


De Poartepleats

Deersum 2
8806KS Achlum
telefoon: 0517-641011


Franch & Free

S van Galemawei 31
9022AC Mantgum
telefoon: 058-2501523


Franch & Free

Gibbeflecht 18
9022AJ Mantgum
telefoon: 058-2501363


it Lyts Bûthús

Rijksweg 11
8807PJ Herbaijum
telefoon: 0517-393394


Franch & Free

Master Jansenstrjitte 6
9022AN Mantgum
telefoon: 058-2501952


Franch & Free

Sanleansterdyk 13/A
8736JA Reahus
telefoon: 0515-412616


Franch & Free

Middelzeedijk 3
8741KD Hartwerd
telefoon: 0515-569213


Franch & Free

Sanpaed 2/C
9024EC Weidum
telefoon: 058-2519841


Franch & Free

Sanpaed 9
9024EC Weidum
telefoon: 058-2159686


Franch & Free

Sanpaed 37
9024ED Weidum
telefoon: 058-2519393


Franch & Free

A C Bakkerstraat 7
9078VZ Oude Bildtzijl
telefoon: 0518-421710


Franch & Free

Van Albadaweg 31
9078VS Oude Bildtzijl
telefoon: 0518-750829


Boartersplak De Beamhut

Rixtwei 403
8915JD Leeuwarden
telefoon: 058-2137274


Gastouderopvang Thuis & ZO T.H.O.D. Franch & Free

Ulbe van Houtenwei 67
8915JX Leeuwarden
telefoon: 06-16108044


Kindercentrum 't Sinnebern

Francois HaverSchmidtwei 2
8914BC Leeuwarden
telefoon: 058-2534380


Kinderopvang 'N Smûk Plakje

Lange Achte 12
8629PL Scharnegoutum
telefoon: 0515-419529


Peek-A-Boo

Waldastrjitte 36
8629PH Scharnegoutum
telefoon: 0515-419161


Kinderopvang De Pareltjes

Ald Dyk 23-a
8629PA Scharnegoutum
telefoon: 0515-433203


Thea Jillings

Tsjebbe Claeszstrjitte 21
8629RZ Scharnegoutum
telefoon: 06-22759942


Stichting Welzijn Middelsee

Pyter Jurjensstrjitte 17
9051BR Stiens
telefoon: 058-2575220
fax: 058-2572947


Noukies Kinderopvang

De Swan 53
8702CL Bolsward
telefoon: 06-20408206


Franch & Free - Gastouderopvang Pikanini

Spoarbuert 1
9051BP Stiens
telefoon: 058-2572655


Franch & Free

Doctor W Kokstrjitte 16
9051EB Stiens
telefoon: 058-8442615


Franch & Fre

De Hoants 23
8702CS Bolsward
telefoon: 0515-576088


Kinderdagverblijf De Speelhoeve

Ivige Leane 28
8631WB Loenga
telefoon: 0515-431725


Kinderopvang Ariane

De Slachten 5
8701ZE Bolsward
telefoon: 0515-851785


Franch & Free

Willem Westrastraat 6
8822VN Arum
telefoon: 0517-641433


Franch & Fre

De Tjirk 9
8702CW Bolsward
telefoon: 0515-581455


Franch & Free

Swanneblomstrjitte 33
9051EX Stiens
telefoon: 058-2574339


Franch & Free

It Waarlamke 23
8702CT Bolsward
telefoon: 0515-580087


Praatjesmakers T.H.O.N. Franch & Free

Reidsjongerstrjitte 5
9051GB Stiens
telefoon: 058-2573575


Franch & Free

Dominee S Huismansstrjitte 41
9051DT Stiens
telefoon: 058-2570520


Franch & Free

P C Hooftstraat 28
8913GT Leeuwarden
telefoon: 058-2162877


Franch & Free

De Tille 7
8822WE Arum
telefoon: 0517-641973


Franch & Free

Aldlansdyk 45
9051DC Stiens
telefoon: 058-2882243


Franch & Free

Haniastins 1
9051HE Stiens
telefoon: 058-2575353


NSO "Hink-Stap-Sprong"

Bernard Zweersstraat 2
8915AR Leeuwarden
telefoon: 06-12935877


Franch & Free

Sixmastins 18
9051HC Stiens
telefoon: 058-2572293


Franch & Free

Holdingawei 2
9053LT Finkum
telefoon: 058-2575393


Gastouderopvang Blokpost 43

Grovestins 43
9051GX Stiens
telefoon: 058-2572469


Gastouderopvang Kaatje Kakel

Aysmastins 13
9051HH Stiens
telefoon: 058-2573036


Triangel

Bachstraat 61
8916ES Leeuwarden
telefoon: 058-2155030


Gastouderbureau Marjan van Wijk

Platohof 21
9051KP Stiens
telefoon: 058-2573192


Kindercentrum De Speeldoos

Jancko Douwamastraat 33
8602BK Sneek
telefoon: 0515-422633


Kinderopvang Huppeldepup

Mr. P.J. Troelstraweg 191
8919AB Leeuwarden
telefoon: 058-2664329
fax: 058-2666928


Franch & Free

Deinumerstraat 6
8913BM Leeuwarden
telefoon: 058-2160852


Het Bloemenkind

Engelsestraat 50/B
8913BJ Leeuwarden
telefoon: 058-8440485


Buitenschoolse Opvang "Het Kasteel"

Harlingerstraatweg 7-a
8913AA Leeuwarden
telefoon: 058-2168025


Kinderopvang Zoals Thuis

Palm 9
8603DA Sneek
telefoon: 0515-420606


Buitenschoolse Opvang Bernelân

Julianalaan 97
8931AH Leeuwarden
telefoon: 058-2804756


Franch & Free

Johan de Wittplein 5
8603BL Sneek
telefoon: 0515-424406


Kinderdagverblijf "Het Zonnetje"

Worp Tjaardastraat 342
8602XP Sneek
telefoon: 0515-785495


Franch & Free

Foet 13
8603DL Sneek
telefoon: 0515-462509


Franch & Free

De Gealanden 82
8918KX Leeuwarden
telefoon: 058-2668512


Gastouderbureau Annegré

Bregeleane 8
9051PM Stiens
telefoon: 058-8441843


Franch & Free

Perzenstrjitte 9
9051KX Stiens
telefoon: 058-2574796


Stichting Peuterspeelzaal "De Opstap"

Burgemeester Praamsmalaan 32
8701AP Bolsward
telefoon: 0515-574777


Buitenschoolse Opvang "Drakenburcht"

Cornelis Trooststraat 31
8932BR Leeuwarden
telefoon: 058-2130584


Peek-A-Boo Kleinschalige Kinderopvang "Anelda"

Dr Kuyperlaan 31
8603AZ Sneek
telefoon: 0515-785428


Franch & Free

Mienskar 29
9051PC Stiens
telefoon: 058-2572657


Gastouderbureau Only Kids

Nolensstraat 12
8603AV Sneek
telefoon: 0515-462526


Kinderrijk Aquarius

Monnikstraat 42
8603VV Sneek
telefoon: 0515-707099


Kabaalstraat

Lucas van Leydenstraat 16
8932DJ Leeuwarden
telefoon: 058-2130545


Petteflet

Valkstraat 34
8917EH Leeuwarden
telefoon: 058-2124839


Kindercentrum De Petteflet

Bloemstraat 17a
8603XV Sneek
telefoon: 0515-415052


Franch & Free

Wallinga's-trije 8
9054KX Hijum
telefoon: 0518-431509


Wille! speciale kinderopvang

Marktstraat 16
8601CV Sneek
telefoon: 0515-430630


Renske van der Burgh

Leeuwarden
telefoon: -


Franch & Free

Finne 15
9055MH Britsum
telefoon: 058-2573868


Stichting/Stifting Pjutteboartersplak

Noordersingel 72
8917BB Leeuwarden
telefoon: 058-2348525


Dappertjedoe

Koopmansgracht 19-20
8606AA Sneek
telefoon: 0515-412033


De Kindertuyn

Lange Veemarktstraat 7
8601ET Sneek
telefoon: 0515-433899


Franch & Free

Galeistraat 4
8862XS Harlingen
telefoon: 06-27141514


Franch & Free

Klipperstraat 36
8862ZX Harlingen
telefoon: 0517-415984


Franch & Free

Ferdinand Bolstraat 47
8932JL Leeuwarden
telefoon: 058-2124362


Humpy Dumpy Kinderdagverblijven

IJlsterkade 3
8608AB Sneek
telefoon: 0515-433227


St. Kinderopvang ZW Friesland

De Spinnekop 4
8748BG Witmarsum
telefoon: 0517-532084
fax: 0517-531713


't Kottertje

Kotterstraat 47
8862ZL Harlingen
telefoon: 0517-417267


Kindercentrum Villa Kakelbont

Westhemstraat 46
8608BG Sneek
telefoon: 0515-434428


Humpy Dumpy Kinderdagverblijven

Frieswijkstraat 6
8607AV Sneek
telefoon: 0515-422709
fax: 0515-433231


BSO "Het Atelier"

Jacobijnerkerkhof 50
8911EN Leeuwarden
telefoon: 058-2165246


Kinderspeelhuis

Eewal 61
8911GS Leeuwarden
telefoon: 058-2348434
fax: 058-2348432


Franch & Free

Verlengde Schrans 38
8932NP Leeuwarden
telefoon: 058-2153606


Kinderopvang Flora

Schrans 102104
8932NH Leeuwarden
telefoon: 058-2167419


Franch & Free

Tweebaksmarkt 48/A
8911KX Leeuwarden
telefoon: 058-2152004


Christelijke Kinderopvang Joy

De Fennen 63
8918CC Leeuwarden
telefoon: 06-50272767


De Klimop

De Kei 2-a
8918AZ Leeuwarden
telefoon: 058-2664240


Franch & Free

Grote Reed 8
8821LR Kimswerd
telefoon: 0517-641627


Kinderopvang "Bernewrâld"

Haedstrjitte 38
9008SR Reduzum
telefoon: 06-10099030


Stichting Sociaal-Cultureel Centrum "Ien en Mien"

Buorren 13/A
9084BB Goutum
telefoon: 058-2883097


Het Mozaïek

Tjerk Hiddesstraat 5-1
8921NM Leeuwarden
telefoon: 058-2132007


Gastouder Anneke

Spoorstraat 36
8933CB Leeuwarden
telefoon: 058-2998588


Franch & Free

De Opslach 9
8934DB Leeuwarden
telefoon: 058-2127749


Huzumer Hummels

Schooldijkje 38
8934BN Leeuwarden
telefoon: 058-2885210


't Kabouterhuis

Goudsbloemstraat 2
8922GW Leeuwarden
telefoon: 058-2672850
fax: 058-2673178


S.K.L. Kinderopvang

Goudsbloemstraat 2
8922GW Leeuwarden
telefoon: 058-2672850
fax: 058-2673178


Kinderdagverblijf "Woeste Willem"

Goudsbloemstraat 2
8922GW Leeuwarden
telefoon: 058-2672850
fax: 058-2673178


Ukke-Puk

Grienedyk 28
9074AC Hallum
telefoon: 0518-419481


Marije

Hounsdijk 2
9084BV Goutum
telefoon: 058-2800540


Franch & Free

Barent Fockesstraat 23
8921KN Leeuwarden
telefoon: 06-49925505


Franch & Free

De Ruyterweg 81
8921KK Leeuwarden
telefoon: 058-2670856


Gastouder Tante Duckie

Oer de Feart 27
9084BP Goutum
telefoon: 058-2551974


Franch & Free

De Pream 14
9074DL Hallum
telefoon: 0518-431121


NSO "De Pitstop"

Theod Beekhuisstrjitte 2
9088AS Wirdum
telefoon: 06-10125783


NSO "Het Torentje"

Boerhaavestraat 30
8921TK Leeuwarden
telefoon: 058-2664521


Franch & Free

Lekkumerweg 85
8923BB Leeuwarden
telefoon: 058-2137734


Ikke Pikke Porretje Leeuwarden

Raaigras 28
8935GH Leeuwarden
telefoon: 058-2155758


Franch & Free

Accamastraat 35
8921EP Leeuwarden
telefoon: 058-2139612


Joke`s Kinderkeet

Ljouwerterdyk 12
9074AA Hallum
telefoon: 06-10111565


Stichting Kinderopvang Ferwerderadiel

It Pypke 23
9074LG Hallum
telefoon: 0518-432759


Kinderdagverblijf "Winnie de Pooh"

Tjotterstraat 16
8937AS Leeuwarden
telefoon: 058-2133550


Gastouderbemiddelingsbureau Flex

Magnoliastraat 2625
8924GC Leeuwarden
telefoon: 058-2161616


Kinderdagverblijf "Jip en Janneke"

Plataanstraat 2
8924CR Leeuwarden
telefoon: 058-2673474


Kinderdagverblijf "Bolderburen"

Het Hop 2
8939BA Leeuwarden
telefoon: 058-2672850


Franch & Free

Bolswarderweg 3
8759LA Exmorra
telefoon: 06-55343346


Buitenschoolse Opvang Bernestate Sport

Kalverdijkje 82
8924JJ Leeuwarden
telefoon: 058-2668013


Rode Zonnehoed

Zevenblad 14
8935RK Leeuwarden
telefoon: 058-2885153


Buitenschoolse Opvang "De Heksenhut"

Kalverdijkje 76-c
8924JJ Leeuwarden
telefoon: 058-2661791


Kinderopvang Het Kroontje

Keizerskroon 201
8935LP Leeuwarden
telefoon: 058-2887173


Franch & Free

De Rijd 126
8939AE Leeuwarden
telefoon: 058-8447255


Buitenschoolse Opvang Bernestate

Wilaarderburen 3
8924JK Leeuwarden
telefoon: 058-2668013


Rianne's Kinderopvang

Rijksweg 160
9011VJ Jirnsum
telefoon: 06-23041043


Kwibbes

De Lauwers 12
8939BW Leeuwarden
telefoon: 06-53839912


De Springertjes

Rollemastate 49
8925DB Leeuwarden
telefoon: 058-2661411


Franch & Free

Rollemastate 49
8925DB Leeuwarden
telefoon: 058-2661411


Sanne's Playground T.H.O.N. Franch & Free

Waterbies 73
8935PG Leeuwarden
telefoon: 058-2132929


Dagopvang Het Kroostje

Mockemastate 26
8926RK Leeuwarden
telefoon: 06-54246153


Zuidenwind

Pikemar 11
8939CR Leeuwarden
telefoon: 058-2889149


Franch & Free

Kingmastate 94
8926NP Leeuwarden
telefoon: 058-2665444


BSO "Peter Pan"

Glinswei 4
8939CB Leeuwarden
telefoon: 058-2801606


Tovertuin

Idzerdastins 57
8925AG Leeuwarden
telefoon: 058-2667186


Gastouderopvang Mirakels hodn Franch & Free

Epemastate 10
8926MX Leeuwarden
telefoon: 058-2801326


Gastouderbureau Camminghaburen

Jongamastate 59
8926NM Leeuwarden
telefoon: 058-2124235


Deeskidz

Dotingastate 33
8926ML Leeuwarden
telefoon: 058-2662359


Franch & Free

Molenlaan 13
9172AW Ferwert
telefoon: 0518-412521


Franch & Free

Gele Eker 3
9005PM Wergea
telefoon: 058-2553333


Franch & Free

Braksan 118
8939EH Leeuwarden
telefoon: 058-2800625


Franch & Free

Gjaltema 7
9001NB Grou
telefoon: 0566-621119


Were Is Metsje

Stationsweg 3
9001ED Grou
telefoon: 0566-622170


Franch & Free

De Tsjotter 35
9001HN Grou
telefoon: 0566-621171


Franch & Free

Oostergoostraat 35
9001CG Grou
telefoon: 0566-621000


Franch & Free

Buorren 8
9004XW Warstiens
telefoon: 058-2552567


Franch & Free

Simke Kloostermanstrjitte 108
9061BD Gytsjerk
telefoon: 058-2561096


it Roekeltsje

De Greiden 10
9003MJ Warten
telefoon: 058-2553295


categorie :